20653550974+

contactus@nilehospital.com

عيادة الباطنة والكلى والسكر

عيادة الباطنة والكلى والسكر

استشاريين بكلية الطب القصر العينى

امراض السكر ومضاعفاته

امراض الكلى والكبد

امراض الصدر

امراض الغدد الصماء